Två sätt att köpa ljud

Det finns två sätt att köpa ljud, med ögonen eller med öronen.

Ögonköp – Man tar beslut enbart utifrån ett papper, en akustikers utredning, offerter o. dyl. men ingen vet egentligen hur det föreslagna systemet låter.

Öronköp – Man tar helt enkelt och lyssnar med egna öron på hur ett system låter, i aktuell lokal. Sedan tar man beslut.

Att enbart köpa med ögonen kan liknas vid att köpa en bil utan att provköra den och vem gör det? Tyvärr finns det många exempel på inköpare som enbart tar inköpsbeslut utifrån ett papper.

Vi hjälper Er att köpa ljud med öronen så att Ni får ett bra beslutsunderlag.