Guidesystem

GRATIS LJUDDEMO

Guidesystem


Via ett guidesystem kan besökare ta del av historien och nutiden utan att någon personal behöver vara med. Med digital teknik kan vi idag göra guidesystem som inte var möjliga på den analoga tiden.

– Klassisk guide med bara ljud

I dag används digital guideutrustning där allt ligger på minneskort. Här finns inga rörliga delar finns i som i CD- eller kassettspelare vilket gör att livslängden ökar. Du kan använda hundratals ljudspår.

Guiden styrs trådlöst eller med kabel. Det säkraste och billigaste är kabel. Trådlöst är dyrare teknik och kan i kyrkor ibland vara lite besvärlig i vissa lokaler.

               

Enkel MP3-guide med ljud på ett digitalt minneskort. Styrs med knappar på en styrpanel.


Tips för att få en bra ljudguide
Traditionella guidesystem av typen tryck och lyssna utgör merparten av alla guidesystem i svenska kyrkor. I allmänhet lider dessa av fyra huvudproblem:

• Innehåller alltför långa informationspass som tröttar ut kyrkbesökaren.

• Rösterna utgörs av någon anställd eller frivillig läsare som saknar en professionell uppläsares kvalité.

• Innehåller oftast ingen uppdelning av informationen, vanligtvis får man ”ett språk – all information”.

• Lägesorienteringen är för snabb. Inga pauser ges för att man ska hinna hitta igen föremålet.

Hur snabbt har du inte själv tappat bort dig efter att ha hört lägesangivningar som t. ex. ”- På södra korväggen kan aposteln Petrus beskådas där han skriver sitt första brev”. Innan du hittat den brevskrivande Petrus kommer en ny muntlig lägesinformation. ”- Och på västra långväggen hittar du de tre vise männen på väg till Betlehem”.
Snabbt vrider du på huvudet och funderar på vad som är västra långväggen och innan du hittar igen de tre vise männen är guiden i färd med att berätta om Elia himmelsfärd vid den gamla dopfuntens fondvägg. Det brukar inte vara lätt att hänga med gudien, man ledsnar efter ett tag och börjar se sig omkring på egen hand medan guiden mal på i bakgrunden.

Alltför många guider fungerar tyvärr på detta vis i dagens kyrkor. Muntlig lägesinformation ges snabbt och kortfattat vilket gör att det blir svårt för besökaren att orientera sig i kyrkorummet. En vanlig svensk, även den vane kyrkbesökaren, har i dag oftast ingen större koll på väderstrecken i en kyrka.

Hur många svenskar som går in i en kyrka skulle inom några sekunder med säkerhet kunna peka ut vilken vägg som är norra korväggen i dag t. ex.?

Så vad kan man då göra för att installera en gudie som fungerar för åhöraren. Några grundtips:

• Dela upp informationen i fler delar.

• Använd bra röster, tala tydligt och i lagom tempo.

• Ge besökaren tid att orientera sig i rummet och ge gärna mer orienteringshjälp än bara ett väderstreck.

• Arbeta igenom manuset, ta gärna ett proffs till hjälp.

• Hur besökaren ska placera sig i rummet – är guiden gjord för att man ska vandra fram till de olika föremålen eller ska man stå på ett ställe och orientera sig?

• Fundera på vad guiden ska fylla för uppgift. Är det enbart information om kyrkan som ska presenteras eller finns det möjlighet att få sig ett gott ord med sig på vägen t. ex.

• Använd ett bra ljudsystem så att besökaren inte retar sig på dåligt ljud.