Vaktmästarens arbetsplats

GRATIS LJUDDEMO

Vaktmästarens arbetsplats

I många kyrkor har man en dålig arbetssituation för vaktmästaren. Under en gudstjänst kan denne få gå till flera ställen i kyrkorummet för att nå de olika styrningskontrollerna för ljud, ljus och kyrkklockor.

En dålig arbetssituation för vaktmästaren vilket även innebär onödiga störningsmoment vid gudstjänster och förrättningar.

Vi kan erbjuda er att samla alla styrkontroller till en och samma punkt så att vaktmästaren kan sitta på ett ställe och ha full kontroll på ljud, ljus och kyrkklockor.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök så kan vi se över er situation och komma med förslag på hur ni kan ge er vaktmästare en bra arbetssituation.