Den moderna ljustekniken har utvecklats enormt de senaste åren. Man kan idag få styrt ljus på ett sätt som inte var tänkbart för bara några år sedan.

Att köpa ljus i dag är relativt billigt eftersom priset på ljusutrustning sjunkit betydligt. Därför är ljus ett billigt sätt att förvandla ett rum på ett väldigt påtagligt sätt.

Sontax säljer och installerar ljus i kyrkor.